09 september 2014Nieuwe theatertekst Ilja Leonard Pfeijffer

Dichter en schrijver Ilja Leonard Pfeijffer kreeg van het Nationale Toneel verzoek een moderne vertaling te verzorgen van Design for Living van de Engelse toneelschrijver Noël Coward (1899-1973). Na een zomer onafgebroken werken in zijn woonplaats Genua is het resultaat veel méér geworden dan slechts een vertaling; het werd een rigoureuze, uiterst actuele bewerking. Pfeijffer heeft het stuk, met respect voor Cowards thematiek en intenties, volledig naar zijn hand gezet en omgewerkt tot een nieuw, modern drama over onze tijd, getiteld Blauwdruk voor een nog beter leven

Nieuwe theatertekst Ilja Leonard Pfeijffer

Design for living van Noël Coward uit 1933, destijds een gewaagd pleidooi voor de het recht van kunstenaars om zich te onttrekken aan de burgerlijke maatschappij. Zij mogen er een eigen moraal op nahouden. In Blauwdruk voor een nog beter leven is die autonome houding niet meer mogelijk en kan zelfs leiden tot tragische gevolgen. De kunstenaars in Pfeijffers stuk zijn gedwongen zich te verhouden tot de maatschappij. Vroeg of laat moeten ze concessies doen ten opzichte van hun ambities en idealen.

Vierhoeksverhouding
Cowards Design for Living gaat over een onconventionele vierhoeksverhouding tussen drie mannen en een vrouw, die uiteindelijk haar apotheose vindt in een happy end. In Pfeijffers Blauwdruk voor een nog beter leven ligt dat aanzienlijk gecompliceerder. In zijn versie van het ménage à quattre is de vrouwelijke protagonist een toenemend tragisch personage. Ze wordt steeds meer vermalen door haar eigen dromen en twijfels in een wereld waar principes goedkoper zijn dan klatergoud. Bovendien is er in Pfeijffers stuk sprake van een explosieve familierelatie tussen twee broers en hun moeder, die een spel spelen dat geen van hen kan winnen.