Educatie

"Good teaching is one-fourth preparation and three-fourths theatre." Gail Goldwin. 

Het Nationale Toneel hecht al jarenlang aan een goede cultuureducatie voor jongeren in Den Haag en in het land. De afgelopen jaren heeft NT Educatie duizenden jongeren, leerlingen en studenten door middel van workshops en projecten kennis laten maken met theater en de voorstellingen van het Nationale Toneel.

NTjong
Sinds januari 2013 maakt NTjong onderdeel uit van ons gezelschap en verzorgt voorstellingen en activiteiten in theaters en op scholen. NTjong richt zich in dit seizoen voornamelijk op jeugd en jongeren t/m onderbouw VO.

Samenwerking
Vooruitlopend op de fusie tussen het Nationale Toneel, NTjongTheater aan het Spui en de Koninklijke Schouwburg organiseren educatiemedewerkers van die instellingen gezamenlijk informatie- en inspiratiebijeenkomsten voor docenten uit basis- en voortgezet onderwijs, en worden er theaterprojecten georganiseerd voor kinderen en jongeren van uiteenlopende leeftijden en opleidingen.

Educatie voor iedereen
‘Verdieping en Educatie is er voor iedereen’, ook voor ons reguliere publiek. Voor jong en oud openen wij steeds vaker de deuren van onze werkruimtes in het NT Gebouw, de KS en Theater aan het Spui voor openbare repetities, themabijeenkomsten, theaterworkshops en toneelkijkcursussen.

NTEN 
Houd de website en Nationale Toneel Educatie Nieuws  (NTEN) goed in de gaten. Daar zullen wij berichten over alle ontwikkelingen. Wij hopen iedereen in het nieuwe seizoen te kunnen ontmoeten.

Lejo De Hingh
NT Educatie / 070-3181485 (ma t/m do)
lejo.dehingh@nationaletoneel.nl